Quốc tế
Hạn nộp hồ sơ và bắt đầu khóa học
Chọn học kì dưới đây để biết hạn nộp hồ sơ
International Orientation BeginsAugust 17, 2020
All Class StartAugust 24, 2020
ESL Fall II OrientationOctober 14, 2020
ESL Fall II Class StartOctober 19, 2020
International Orientation BeginsJanuary 20, 2021
All Class Start (besides MBA)January 25, 2021
International MBA OrientationFebruary 24, 2021
MBA Class StartMarch 1, 2021
ESL Spring II OrientationMarch 17, 2021
ESL Spring II Class StartMarch 22, 2021
International Orientation BeginsAugust 16, 2021
All Class StartAugust 23, 2021

Ghi chú:

  • Chương trình cao học cho sinh viên sẽ dựa theo lịch năm học của sinh viên đại học.
  • Lên kế hoạch và đăng ký nhập học trước 3-4 tháng.
  • Qúa trình visa sẽ kéo dài tùy vào từng nước khác nhau.
  • Khi bạn hoàn thành hồ sơ, quá trình nhập học cần 2-3 tuần để hoàn thành

Xin vui lòng kiểm tra qua trình nộp hồ sơ tại đây!

© Copyright Concordia University Wisconsin