Quốc tế
Hạn nộp hồ sơ và bắt đầu khóa học
Chọn học kì dưới đây để biết hạn nộp hồ sơ
MBA Spring 1 Application DeadlineNovember 15, 2018
All Spring Start Application DeadlineDecember 1, 2018
MBA Spring 1 OrientationJanuary 2, 2019
MBA Spring 1 Class StartJanuary 2, 2019
All Students Spring Start OrientationJanuary 23, 2019
All Students Spring Class StartJanuary 28, 2019
ELI Summer 1 OrientationMay 15, 2019
ELI Summer 1 Class StartMay 20, 2019
ELI Summer 2 OrientationJune 26, 2019
ELI Summer 2 Class StartJuly 1, 2019
MBA Summer OrientationJune 26, 2019
MBA Summer Classes StartJuly 1, 2019
All Fall Start Application DeadlineJuly 21, 2019
Pharm D & MPD OrientationAugust 8, 2019
Pharm D & MPD Class StartAugust 12, 2019
All Fall Start Application DeadlineJuly 21, 2019
Pharm D & MPD OrientationAugust 8, 2019
Pharm D & MPD Class StartAugust 12, 2019
All Students Fall OrientationAugust 21, 2019
All Students Fall Class StartAugust 26, 2019
ELI Fall 2 OrientationOctober 16, 2019
ELI Fall 2 Class StartOctober 21, 2019
MBA Spring 1 Application DeadlineDecember 2, 2019
All Spring Start Application DeadlineDecember 22, 2019
MBA Spring 1 Application DeadlineDecember 2, 2019
All Spring Start Application DeadlineDecember 22, 2019
MBA Spring 1 OrientationJanuary 2, 2020
MBA Spring 1 Class StartJanuary 4, 2020
MPD Spring OrientationJanuary 9, 2020
MPD Spring Class StartJanuary 13, 2020
All Students Spring Start OrientationJanuary 22, 2020
All Students Spring Class StartJanuary 27, 2020
MBA Spring 2 OrientationFebruary 26, 2020
MBA Spring 2 Class StartMarch 2, 2020

Ghi chú:

  • Chương trình cao học cho sinh viên sẽ dựa theo lịch năm học của sinh viên đại học.
  • Lên kế hoạch và đăng ký nhập học trước 3-4 tháng.
  • Qúa trình visa sẽ kéo dài tùy vào từng nước khác nhau.
  • Khi bạn hoàn thành hồ sơ, quá trình nhập học cần 2-3 tuần để hoàn thành

Xin vui lòng kiểm tra qua trình nộp hồ sơ tại đây!

© Copyright Concordia University Wisconsin