Quốc tế

Học phí 

Học phí của chương trình năm 2017-2018 như sau: 

Chương trình đại học 

Học phí(12-18 tín chỉ) $ 14,165 /học kì $ 28,330/năm
Chi phí ăn ở $ 5,265/ học kì $ 10,530/năm
Phí hỗ trợ sinh viên $ 40/ học kì
Phí công nghệ $ 60/ học kì
Phí tốt nghiệp $ 58 một lần
Giáo dục cho người lớn $ 483/ tín chỉ
Học Tiếng anh $ 2,365/khóa học

Chương trình cao học 

 

Tín chỉ Học kì
Thạc  Quản trị Kinh doanh (MBA) $ 699
Thạc sĩ Khoa học – Y tá $ 699
Thạc sĩ Giáo dục Nghệ thuật $ 627
Thạc sĩ Âm nhạc Giáo hội $ 579
Thạc sĩ Giáo dục $ 579
Thạc sĩ Khoa học Máy tính $ 699
Thạc sĩ Quản lý Sinh viên $ 699
Bác sĩ Vật lý Trị liệu $ 16,175
Thạc sĩ Trị liệu Nghề nghiệp $ 13,975
Thạc sĩ Phục hồi Chức năng $ 699
Thạc sĩ Công nghệ Thông tin $ 699
Học phí, chi phí ăn ở, và các chi phí khác phải được trả trước ngày nhập học đầu tiên và trước khi vào kí túc xá. Nếu trì hoãn lệ phí, bạn không thể đăng ký lớp học và hồ sơ du học (SEVIS) sẽ bị trì hoãn. Ngoài ra, các thành viên của trung tâm quốc tế không thể giúp bạn trong việc hoàn tất các hồ sơ như chữ ký du lịch, đơn xin nghỉ, thư giới thiệu,… nếu học phí chưa được trả. 

Các khoản phí khác 

Khi bạn được chấp nhận vào học tại trường đại học Concordia, bạn cần phải trả phí SEVIS và phí visa. Để biết thêm thông xin về các khoản phí này, xin vui lòng bấm tại đây. 

© Copyright Concordia University Wisconsin