Quốc tế

Học phí 

Học phí của chương trình năm 2019-2020 như sau: 

Chương trình đại học 

Tuition (full-time, 12-18 credits) $15,030 per semester $30,060 per year
Room/Board $5,585 per semester $11,170 per year
Student Government $40 per semester
Technology Fee $65 per semester
Graduation Fee $65 once
Adult Education $512 per credit
International Orientation Fee $150 once
OPT Fee $75 once
STEM OPT Fee $200 once
English Language Institute $2,435 per session

Chương trình cao học 

Per Credit Per Semester
Master of Business Administration $740
Master of Science – Nursing $740
Master of Science – Art Education $665
Master of Church Music $614
Master of Science – Education $614
Master of Science – Computer Science $740
Master of Science – Student Personnel Admin $614
Doctor of Physical Therapy $17,160
Master of Science – Occupational Therapy $14,827
Master of Science – Rehabilitation Science Call
Master of Science – Information Technology $740
Học phí, chi phí ăn ở, và các chi phí khác phải được trả trước ngày nhập học đầu tiên và trước khi vào kí túc xá. Nếu trì hoãn lệ phí, bạn không thể đăng ký lớp học và hồ sơ du học (SEVIS) sẽ bị trì hoãn. Ngoài ra, các thành viên của trung tâm quốc tế không thể giúp bạn trong việc hoàn tất các hồ sơ như chữ ký du lịch, đơn xin nghỉ, thư giới thiệu,… nếu học phí chưa được trả. 

Các khoản phí khác 

Khi bạn được chấp nhận vào học tại trường đại học Concordia, bạn cần phải trả phí SEVIS và phí visa. Để biết thêm thông xin về các khoản phí này, xin vui lòng bấm tại đây. 

© Copyright Concordia University Wisconsin