Posted on April 10, 2020 by Amanda Reitz

Khuôn viên của Đại học Concordia nay đã trở nên vắng hơn. Tuy nhiên, đối với hơn 50 sinh viên quốc tế, cuộc sống sinh viên tại CUW vẫn tiếp tục.

Gần 40 sinh viên Trung Quốc, cũng như 18 sinh viên đến từ Hàn Quốc và một số các quốc gia châu Phi, là số lượng sinh viên quốc tế vẫn còn sống tại ký túc xá Concordia.

Concordia, cùng với các đối tác quốc tế và phụ huynh, đã thảo luận các lựa chọn phù hợp cho các sinh viên trong bối cảnh đại dịch coronavirus. Cuối cùng, họ đã kết luận rằng sống tại Concordia chính là môi trường an toàn nhất cho sinh viên lúc này, đồng thời nó còn giúp sinh viên tự tin tiếp tục việc học của mình tại trường.

CBS58 đã đến trường để chia sẻ cuộc sống của các sinh viên trong trường trong thời gian Wisconsin cách ly tại nhà. Bấm vào hình ảnh dưới đây để xem video.


Like this post? Share it!

© Copyright Concordia University Wisconsin