David Birner
Tiến sĩ David Birner

Assistant Vice President of International Affairs

Amanda Reitz
Amanda Reitz

Giám đốc quản lý nhân sự quốc tế

Dan Wagner
Daniel Meyer Wagner

Giám đốc viện nghiên cứu tiếng anh

Charlotte Shih
Charlotte Shih

Điều phối viên cho các chương trình sinh viên tại Châu Á Thái Bình Dương

Robin Kuzu
Robin Kuzu

Tư vấn sinh viên quốc tế

Margaret Leimkuehler

Kelsey Marquardt
Kelsey Marquardt

International Admissions and Retention Coordinator

© Copyright Concordia University Wisconsin