Dr Brian Curry
Dr. Brian Curry

Assistant Vice President of International Affairs

Amanda Reitz
Amanda Reitz

Giám đốc quản lý nhân sự quốc tế

Damian Wyman
Damian Jacob Wyman

Director of International Program Development and Evaluation

Charlotte Shih
Charlotte Shih

Điều phối viên cho các chương trình sinh viên tại Châu Á Thái Bình Dương

Robin Kuzu
Robin Kuzu

Tư vấn sinh viên quốc tế

Margaret Leimkuehler

Kelsey Marquardt
Kelsey Marquardt

International Admissions and Retention Coordinator

Jessica Valdes

International Offshores Program Coordinator

Erin Diedrick

International Offshores Program Coordinator

David Birner
Tiến sĩ David Birner

Consultant

© Copyright Concordia University Wisconsin