Các hoạt động thể thao

Phát huy tinh thần và lãnh đạo

 
Với 33 môn thể thao khác nhau, các hoạt động giải trí trong trường cùng với 40 tổ chức sinh viên, CUW tạo cơ hội cho các học viên tham gia và trưởng thành trong khuôn viên nhà trường.
Hãy theo dõi các sự kiện thể thao mới nhất của CUW.
 
A student plays the ukulele at the beach

Tổ chức sinh viên (SGA)

Các hoạt động và sự kiện trong trường được thực hiện bởi sự phối hợp giữa các sinh viên và ban quản lý  thể hiện nhiều khía cạnh trong cuộc sống tại Concordia

A student celebrates a sports event with a giant foam finger

Tổ chức hoạt động (CAB)

Chịu trách nhiệm cho các sự kiện trong và ngoài trường như Homecoming, Tuần lễ gia đình, Winterfest.

 
Ngoài ra, CUW có có các câu lạc bộ nhỏ như trung tâm sức khỏe, dàn nhạc và các tổ chức văn hóa quốc tế khác mà chính bạn là người lãnh đạo.
 

Muốn tìm hiểu thông tin chi tiết?

Hãy cập nhật các sự kiện và hoạt động trong trường qua trang web Concordia
© Copyright Concordia University Wisconsin