Trước khi tham gia chương trình học thạc sĩ về kinh tế, tôi đã từng giao lưu với trường Concordia trong một học kỳ.Trong khoảng thời gian đó, không khí vui vẻ và ấm áp của ngôi trường đã truyền cảm hứng cho tôi tiếp tục học lại ngôi trường này. Bây giờ, tôi đã trở lại trường cho việc học thạc sĩ quản lý tài chính (MBA). 

© Copyright Concordia University Wisconsin