Quá trình nhập học 
Bạn đã sẵn sàng vào đại học?
Chúng tôi sẽ làm những điều  thể để giúp các bạn đăng  nhập học một cách dễ dàng  hiệu quả nhất. 

Đăng ký
 
nhập học

Để bắt đầu, bạn hãy làm theo những bước đơn giản này:
Đăng online tại www.cuw.edu/apply* 
*Đối với sinh viên cao học: sử dụng promo code USACUW khi đăng  
Các hồ sơ đăng nhập học:
*Tất cả các hồsẽ thuộc quyền sở hữu của trường đại học 

Nếu bạn là

sinh viên đại học

 • Bản điểm chính* chứng chỉ của trường mà bạn đang theo học (Tiếng Anh và Tiếng địa phương). Nếu bạn nộp bản điểm và chứng chỉ copy, bạn cần có sự chứng thực được cấp bởi trường của bạn. *Tất cả bản điểm phải chính thức được gửi đến trường đại học 
 • TOEFL hoặc IELTS là một trong những chứng chỉ bắt buộc cho sinh viên nếu Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ địa phương 
 • Bản sao chép passport hoặc visa, nếu có 

Nếu bạn là

sinh viên cao học

 • Bản điểm chính* chứng chỉ của trường mà bạn đang theo học (Tiếng Anh và Tiếng địa phương). Nếu bạn nộp bản điểm và chứng chỉ copy, bạn cần có sự chứng thực được cấp bởi trường của bạn. *Tất cả bản điểm phải chính thức được gửi đến trường đại học. 
 • TOEFL hoặc IELTS là một trong những chứng chỉ bắt buộc cho sinh viên nếu Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ địa phương. 
 • Bản sao chép passport hoặc visa, nếu có. 
 • yếu lịch. 
 • Hai thư giới thiệu từ giáo   hoặc quản lý.  
 • Thư giới thiệu bản thân cần giải thích rõ mục đích, chương trình bạn muốn học, và lý do bạn chon CUW (Nhấn vào đây để được hướng dẫn).

Khi bạn được

Chấp nhận

 • Các hồchứng minh tài chính như giấy ngân hàng, giấy mượn trong vòng một năm. Nếu họ hàng hoặc phụ huynh hỗ trợ cho việc học của bạn, bạn cần nộp giấy chứng nhận hỗ trợ cho việc học khi nộp hồ sơ.  *Tất cả các hồtài chính cần được gửi đến trường đại học.  
 • Tiền đặt cọc 250$ (không được hoàn trả) là lệ phí bắt buộc để giữ chỗ cho bạn tại trường đại học và sẽ là một phần trong tiền học của bạn khi bạn đến học tại trường. 

Yêu cầu
 
Học vấn

Nếu bạn là

sinh viên đại học

 • Điểm trung bình (GPA) là 2.0/4.0 
 • Chứng chỉ tiếng anh với TOEFL(61) hoặc IELTS (6.0) hoặc PTE(55) (nếu sinh viên không đạt đủ các tiêu chuẩn trên vẫn có thể đăng ký nhập học với điều kiện học bổ túc thêm các khóa ESL) 
 • ACT hoặc SAT không bắt buộc khi đăng ký, nhưng nếu bạn thi các chứng chỉ trên, bạn sẽ có cơ hội nhận học bổng cao hơn. 

Nếu bạn là

sinh viên cao học

 • Điểm trung bình (GPA) là 3.0/4.0 
 • Chứng chỉ tiếng anh với TOEFL (79) hoặc IELTS (6.5) hoặc PTE(61) (nếu sinh viên không đạt đủ các tiêu chuẩn trên vẫn có thể đăng ký nhập học với điều kiện học bổ túc thêm các khóa ESL) 
 • GRE hoặc GMAT không bắt buộc khi đăng ký 

 • Nếu bạn không đạt các điều kiện trên? Đừng lo lắng – bạn vẫn có thể nộp hồ sơ đăng ký nhập học. 
 • Các bài kiểm tra cho sinh viên cao học như GRE hoặc GMAT không bắt buộc. 

© Copyright Concordia University Wisconsin