Posted on June 27, 2018 by Amanda Reitz

Trường Đại học Concordia Wisconsin ký thỏa thuận cộng tác cùng trường đại học tại Ukraine nhằm mục đích tạo điều kiện cho sinh viên Ukraine và Mỹ có thế hoàn thành chương trình thạc sĩ kinh tế (MBA) tại cả hai trường đại học. Chương trình cộng tác cùng với Trường Đại học Concordia Ukraine – Mỹ (UAUC) sẽ bắt đầu khóa đầu tiên cho sinh viên vào mùa thu 2018. 

Chương trình kéo dài từ 18 đến 24 tháng nhằm rèn luyện các kĩ năng và đạo đức kinh tế. Các sinh viên hoàn thành các khóa học, bao gồm du học tại trường đối tác, sẽ nhận bằng thạc sĩ từ hai trường đại học CUW và UAUC. 

“Những năm vừa qua, MBA tại Concordia là một trong những chương trình hàng đầu trong khu vực”, Giám đốc quản lí giáo dục Quốc tế, tiến sĩ David Birner nói. “Chúa dẫn chúng ta hướng về một nền kinh tế phát triển và văn minh. Chúng tôi tự hào mở rộng chương trình học tập quốc tế đến với các sinh viên tại Ukraine.” 

Trong quá trình cộng tác, các giáo sư tại Concordia sẽ đến giảng dạy tại Ukraine để đem đến sự trải nghiệm toàn cầu cho sinh viên. 

Tiến sĩ Birner cho rằng các cơ hội giảng dạy quốc tế sẽ trao dồi kinh nghiệm cho các giáo sư. Với mục tiêu phát triển nền giáo dục, các khóa học quốc tế sẽ giúp họ mở rộng tầm nhìn và cách giảng dạy mới. 

Vào tháng trước, Trường Kinh tế Batterman Concordia, tiến sĩ Daniel Sem đã đến Ukraine cùng tiến sĩ Birner để hoàn thành ký kết hợp tác cùng trường đại học tại Ukraine. 

Vào mùa thu 2017, Concordia gây dựng quan hệ công tác lâu dài cùng với UACU sau khi ban lãnh đạo ký thỏa thuận để CUW trở thành đối tác của trường đại học Ukraine (UACU). “Chương trình MBA sẽ được mở rộng và cải thiện hơn ký kết ban đầu”, Tiến sĩ Birner nói. 

Đây là lần đầu tiên Concordia đồng ý chứng nhận thạc sĩ đôi với trường đại học quốc tế khác. Vào năm trước, Concordia đã ký chứng nhận thạc sĩ đôi với Trường Đaị học Kinh tế Quốc tế Shanghai (SUIBE), và năm 2016, Concordia bắt đầu chương trình thạc sĩ đầu tiên tại Trường Đại học Shanghai Normal University Tianhua College tại Shanghai, Trung Quốc. 


Like this post? Share it!

© Copyright Concordia University Wisconsin