Posted on April 8, 2020 by Amanda Reitz

Những món quà màu xanh bất ngờ!

Dưới những hoàn cảnh khác nhau, các sinh viên đại học mong người thân gửi những món đồ sinh hoạt cần thiết đến trường. Để thể hiện sự quan tâm của mình, Concordia đã gửi một món quà cho 10 sinh viên được lựa chọn ngẫu nhiên, bao gồm các món ăn vặt, đồ lưu niệm và những lời chúc tốt đẹp đến họ.

Các gói chăm sóc đã bắt đầu đến từ tuần trước. Sau đây là một số phản hồi từ người nhận của chúng tôi.

Anthony Hengst

“Cảm ơn @CUWisconsin vì món quà nhỏ này !!! Tôi sẽ trân trọng những khoảnh khắc tại CUW mãi mãi. 🙂”

Cristina Stinson

Lindsey Leonhard

“Món quà làm cho ngày của tôi trở nên đẹp hơn ❤️”

Daryen Gaines

Sophia Karlovich

Matt Young


Like this post? Share it!

© Copyright Concordia University Wisconsin